single post

چرا آموزش آنلاین زبان؟ ۶ مزیت یادگیری زبان‌های خارجی به روش مجازی

متخصصین ارتباطات دنیای کنونی را دنیای اینترنت و فضای مجازی می‌نامند،بطوریکه در عصر حاضر هیچ کس نمی‌تواند واقعیت فضای مجازی را نادیده بگیرد. هر روز بر تعداد افرادی که زمان بسیاری را در این فضا می‌گذرانند، افزوده می‌شود. شهروندان در همه‌‌‌‌‌ی امور زندگی از پرداخت قبوض، دانلود فیلم و آهنگ، چک کردن نامه های الکترونیکی و.....بطور گسترده ایی از اینترنت استفاده می‌کنند. اما استفاده از اینترنت تنها به گذران امور جاری محدود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه یادگیری در دنیایی در دنیای مجازی ره آوردی است که پیشرفت تکنولوژی برای بشر امروزی به ارمغان آورده است. با پیشرفت سیستم های آموزش الکترونیکی ایجاد فضای شخصی آموزشی برای افراد فراهم شده است تا بتوانند به دور از هر دغدغه ای از مزایای این نوع آموزش استفاده کنند.

دراین مقاله به ۶ مورد از مزایای بسیار زیاد استفاده از آموزش آنلاین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم :

۱-مدیریت و بهره وری زمان

در روش آموزش آنلاین زبان امکان استفاده و انتخاب کلاس‌های خارج از ساعت آموزشگاه‌ها برای زبان آموزان امکان پذیر است، همچنین زبان آموزان می‌توانند با افزایش ساعات آموزشی زودتر به نتیجه ی مطلوبشان دست پیدا کنند.

۲-امکان دستیابی به امکانات آموزشی موثر در روش آنلاین زبان بطور یکسان برای کلیه ی زبان آموزان در همه ی شهر ها و استان ها وجود دارد.

۳- بستری همیشه در دسترس وامکان مرور مجدد مطالب آموزشی و ذخیره سازی جلسات و مطالب

 یادگیری زبان نیازمند تلاش و ممارست بسیار زیاد است بنابراین زبان آموزان با ضبط مطالب کلاس امکان دستیابی مجدد به مطالب تدریس شده و مرور آن را خواهند داشت.

۴- ایجاد امنیت روانی در میان زبان آموزان آموزش آنلاین

 از آنجاییکه داشتن امنیت روانی می تواند بر کیفیت یادگیری زبان تاثیر گذار باشد لذا آموزش آنلاین زبان می تواند خطرات ناشی از رفت و آمد،ابتلا به بیماری های واگیردار مانند آنفولانزا،کرونا و....ترافیک سنگین شهرهای بزرگ و پر جمعیت و ....را به حداقل برساند.

۵- راحتی و آرامش فضای آموزشی و انعطاف پذیری بیشتر در دوره های آموزش آنلاین زبان

 از آنجاییکه که زبان آموزان مکان و زمان کلاس های آموزشی را خود تعیین می کنند لذا محیط و فضای آموزشی نقش بسزایی در افزایش کیفیت آموزش دارد.

۶- نظارت مستمر بر نحوه ی برگزاری کلاسها وگرفتن بازخورد مناسب از زبان آموزان در مدتی بسیار کوتاه

 پشتیبانی پلت فرم های آموزش آنلاین زبان به صورت مستمر بر کیفیت آموزشی کلاس ها نظارت دارند و با نگاهی تیزبین در جهت ارتقای کیفیت آموزش ،بازخورد زبان اموزان را دریافت می کنند و نظرات مثبت و انتقاد های وارده را در ادامه ی کار خود لحاظ می نمایند و در ایجاد فضایی مدرن و جذاب برای زبان آموزان تلاش می کنند .  

متخصصین ارتباطات دنیای کنونی را دنیای اینترنت و فضای مجازی می‌نامند،بطوریکه در عصر حاضر هیچ کس نمی‌تواند واقعیت فضای مجازی را نادیده بگیرد. هر روز بر تعداد افرادی که زمان بسیاری را در این فضا می‌گذرانند، افزوده می‌شود. شهروندان در همه‌‌‌‌‌ی امور زندگی از پرداخت قبوض، دانلود فیلم و آهنگ، چک کردن نامه های الکترونیکی و.....بطور گسترده ایی از اینترنت استفاده می‌کنند. اما استفاده از اینترنت تنها به گذران امور جاری محدود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه یادگیری در دنیایی در دنیای مجازی ره آوردی است که پیشرفت تکنولوژی برای بشر امروزی به ارمغان آورده است. با پیشرفت سیستم های آموزش الکترونیکی ایجاد فضای شخصی آموزشی برای افراد فراهم شده است تا بتوانند به دور از هر دغدغه ای از مزایای این نوع آموزش استفاده کنند.

دراین مقاله به ۶ مورد از مزایای بسیار زیاد استفاده از آموزش آنلاین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم :

۱-مدیریت و بهره وری زمان

در روش آموزش آنلاین زبان امکان استفاده و انتخاب کلاس‌های خارج از ساعت آموزشگاه‌ها برای زبان آموزان امکان پذیر است، همچنین زبان آموزان می‌توانند با افزایش ساعات آموزشی زودتر به نتیجه ی مطلوبشان دست پیدا کنند.

۲-امکان دستیابی به امکانات آموزشی موثر در روش آنلاین زبان بطور یکسان برای کلیه ی زبان آموزان در همه ی شهر ها و استان ها وجود دارد.

۳- بستری همیشه در دسترس وامکان مرور مجدد مطالب آموزشی و ذخیره سازی جلسات و مطالب

 یادگیری زبان نیازمند تلاش و ممارست بسیار زیاد است بنابراین زبان آموزان با ضبط مطالب کلاس امکان دستیابی مجدد به مطالب تدریس شده و مرور آن را خواهند داشت.

۴- ایجاد امنیت روانی در میان زبان آموزان آموزش آنلاین

 از آنجاییکه داشتن امنیت روانی می تواند بر کیفیت یادگیری زبان تاثیر گذار باشد لذا آموزش آنلاین زبان می تواند خطرات ناشی از رفت و آمد،ابتلا به بیماری های واگیردار مانند آنفولانزا،کرونا و....ترافیک سنگین شهرهای بزرگ و پر جمعیت و ....را به حداقل برساند.

۵- راحتی و آرامش فضای آموزشی و انعطاف پذیری بیشتر در دوره های آموزش آنلاین زبان

 از آنجاییکه که زبان آموزان مکان و زمان کلاس های آموزشی را خود تعیین می کنند لذا محیط و فضای آموزشی نقش بسزایی در افزایش کیفیت آموزش دارد.

۶- نظارت مستمر بر نحوه ی برگزاری کلاسها وگرفتن بازخورد مناسب از زبان آموزان در مدتی بسیار کوتاه

 پشتیبانی پلت فرم های آموزش آنلاین زبان به صورت مستمر بر کیفیت آموزشی کلاس ها نظارت دارند و با نگاهی تیزبین در جهت ارتقای کیفیت آموزش ،بازخورد زبان اموزان را دریافت می کنند و نظرات مثبت و انتقاد های وارده را در ادامه ی کار خود لحاظ می نمایند و در ایجاد فضایی مدرن و جذاب برای زبان آموزان تلاش می کنند .