پست های جدید
  • ایران
  • 1400-05-09
  • آخرین به‌روزرسانی 1399-10-17
sample

ملت ها و فرهنگ های زیادی در دنیا وجود دارند که هر کدام دارای زبانی هستند که با آن سخن می گویند. برخی از کشورها زبان مشابه و یکسانی دارند و بعضی از آن ها نیز دارای زبان خاص خودشان هستند. در این مقاله قصد داریم تا. مهم ترین و پر کاربردترین زبان های دنیا را معرفی کنیم و درباره آن ها صحبت کنیم. از جمله اهمیت های این موضوع می توان به انتخاب زبان جدید برای یادگیری و یا استفاده ی اقتصادی و یا روابط کاری و اداری اشاره کرد.

https://www.learningexplorer.org/wp-content/uploads/2019/04/5-easy-ways-you-can-pick-up-the-english-language.jpg

زبان انگلیسی

پیش بینی این مورد کار چندان سختی نبود! انگلیسی زبان رسمی و بین المللی است که به واسطه همین موارد، افراد بسیار زیادی در سراسر جهان این زبان را فرا می گیرند. علاوه بر این ها، حدود 400 میلیون نفر زبان انگلیسی را به عنوان زبان مادری دارند و این عدد بزرگ باعث می شود تا با یادگیری این زبان شما بتوانید با بخش قابل توجهی از جمعیت کره ی زمین ارتباط برقرار کنید. به طور کلی یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است و در زمینه های تحصیلی، اقتصادی، صنعتی، تفریحی و… بسیار کارآمد می باشد.